ส.ป.ก.สุโขทัย พาเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มแม่สินพัฒนาศึกษาดูงานสวนส้มห่มรักจ.น่าน

admin2

ส.ป.ก.สุโขทัย พาเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มแม่สินพัฒนาศึกษาดูงานสวนส้มห่มรักจ.น่าน

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) โดยนางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรส้มแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการสินค้าเกษตรชุมชนอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านและศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานกลุ่มแม่สินพัฒนา ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานจำนวน 40 ราย

ทั้งนี้ทางกลุ่มแปลงใหญ่ส้มแม่สินพัฒนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้วิธีการบำรุงส้มและวิธีการดูแลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ให้มีคุณภาพส่งออกไปยังต่างประเทศ และมีการแลกเปลี่ยนด้านการตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าของกลุ่มต่อไป

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก ภายใต้การ

Post Views: 251 กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก ภายใต้การอำนวย […]

ข่าวภูธร