รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จิ้งหรีด อำเภอศรีสัชนาลัย

admin2

รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จิ้งหรีด อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนสร้างรายได้อาหารแห่งอนาคต วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 18.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานแปลงใหญ่จิ้งหรีด หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ิวิสาหกิจชุมขนแปลงใหญ่จิ้งหรีดแห่งนี้มีปรมาณการผลิต 24 ตัน/ปี เลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ จิ้งหรีดขาว(สดิ้ง)ในระบบโรงเรือนทั้งแบบปิดและแบบเปิดแปลงใหญ่ ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด GAP) เป็นฟาร์ม ที่ได้มาตรฐานสากล ด้านสุขอนามัยและการแปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทยและสร้างความมั่นให้กับลูกค้าต่างประเทศ

จิ้งหรีดเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของต่างประเทศมาก เราเริ่มจากทำเป็นอาชีพเสริม กระทั่งมี ออเดอร์จากฟินแลนด์ แคนาดา จึงเริ่มพัฒนานวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อแผงไข่เอง จนเป็นอาชีพหลัก แล้วมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น จิ้งหรีดอบแห้ง ผงจิ้งหรีด จิ้งหรีดปรุงรส ข้าวเกรียบจิ้งหรีดและ น้ำพริกจิ้งหรีดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว ว่า ปัจจุบันแปลงการเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ “จิ้งหรีด” ซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้และเป็นตัวอย่างของชุมชน ซึ่งแมลงนับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีและราคาไม่แพง ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า จิ้งหรีด 4 ตัว ให้คุณค่าทางแคลเซียมเท่ากับดื่มนม 1 แก้ว จิ้งหรีดมีคุณค่าทางโปรตีน ในอุตสาหกรรมอาหารต่างประเทศจิ้งหรีดเป็นที่ต้องการของตลาด มีการนำไปทำเส้นพาสต้า โปรตีนผง คุกกี้จิ้งหรีด ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรไทยได้รับความรู้ ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก สร้างรายได้ อาชีพทางเลือก เพิ่มศักยภาพใหม่ให้กับชุมชน ได้มีทางเลือกที่หลากหลาย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

ส.ป.ก.สุโขทัย พาเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มแม่สินพัฒนาศึกษาดูงานสวนส้มห่มรักจ.น่าน

Post Views: 151 ส.ป.ก.สุโขทัย พาเกษตรกรกลุ่มแปลงให […]

ข่าวภูธร