พุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัยร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

admin2

พุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัยร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เช้าวันนี้ 26 ก.พ.64 เวลา 07.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดกงไกรลาศ พ.ต.อ.สมชาย ชำนิ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวกงไกรลาศร่วมทำบุญตักบาตรอาหารหวานคาวข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยนำอาหารคาวหวานมาถวายเป็นภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งฟังแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา พร้อมฉลองพระบวชใหม่ ในงานเพ็ญเดือน 4 ปิดทองหลวงพ่อโตวิหารลอย และภาคเย็นจะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญอันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ (ขึ้น15ค่ำ) เดือนสาม ดวงจันทร์โคจรมาเสวยมาฆฤกษ์ แต่ถ้าปีใดมี อธิกมาส คือ เดือนแปดสองแปด วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญกลาง

เดือนสี่ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ รัฐมคธ ในปีแรกของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ คือ หลังจากตรัสรู้แล้วได้9เดือน ความประจวบกันพอดีของเหตุการณ์ในวันนี้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ มีสี่ประการคือประการแรก เป็นการมาชุมนุมกันของพระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป เพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา โดยมิได้นัดหมาย ประการที่สอง พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ประการที่สาม พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทาและประการที่สี่ วันนั้นดวงจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์เต็มบริบูรณ์ความพร้อมกันขององค์สี่ประการจึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต โดยในวันนี้มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสุโขทัยนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรตามวัดต่างๆเป็นจำนวนมาก

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จิ้งหรีด อำเภอศรีสัชนาลัย

Post Views: 159 รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน […]

ข่าวภูธร