จ.ปทุมธานี หมอเทพ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นำทีมเร่งหาเสียง

admin2

จ.ปทุมธานี หมอเทพ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นำทีมเร่งหาเสียงแจ้งนโยบายปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการ นายสุเทพ วงษ์แจ้ง ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองท่าโขาลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (หมายเลข 4 )พร้อมด้วย ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ทีมท่าโขลงก้าวหน้า ใช้วันหยุด 3 วันเร่งอ้อนขอคะแนนเสียงจากชาวบ้านตามชุมชนต่างๆในพื่นที่เขตเทศบาลเมืองท่าโขลงพร้อมแจกใบแนะนำตัวผู้สมัครแก่ชาวบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

โดยนายสุเทพ วงษ์แจ้ง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง กล่าวว่าสำหรับนโยบายทั้งหมดนั้นคือการบริหารจัดการคือจัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการเมืองก่โขลง (Thaklong city control and command center)เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริกรประชาชน การตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็นระบบแนวคิดในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดการบริหารเมืองอัจฉริยะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกในการติดต่อสื่อสาร เข้าถึงแหล่งทำมาหากิน ลดความเสี่ยง ลดมลพิษ มีความปลอดภัยในการเดินทาง และการใช้ชีวิตภายในเขตเทศบาล

ร่วมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพที่ชาวบ้านสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ร่วมถึง การแก้ไขปัญหาขยะตกค้างเป็นจำนวนมากในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเทศบาลเมืองท่าโขลงกลายเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วมีทั้ง อุตสาหกรรมนวนคร ห้างสรรพสินค้า ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุด และ หมู่บ้านจัดสรรที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแหล่งก่อให้เกิดขยะทั้งสิ้น ส่งผลทำให้มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากและส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อระบบนิเวศน์และประชาชน จึงจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเบื้องต้นจะต้องมีการเพิ่มรถจัดเก็บขยะและเพิ่มอุปกรณ์ในการทิ้งขยะเพื่อลดปริมาณขยะตกค้างตามชุมชนให้มากที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้หากตนเองได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็จะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันที่

กำพล วงศ์สุทธา /รายงาน

Next Post

พุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัยร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Post Views: 510 พุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัยร่วมทำบุญเนื […]

ข่าวภูธร