จังหวัดเชียงรายผบ.มทบ. 37 นำกำลังพล ร่วม เวียนเทียนวันมาฆบูชา

admin2

จังหวัดเชียงรายผบ.มทบ. 37 นำกำลังพล ร่วม เวียนเทียนวันมาฆบูชา

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย นางสุรภี คุณยศยิ่ง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพล และครอบครัวกำลังพล ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอนุรักษ์ประเพณีของปวงชนชาวไทย เนื่องใน “วันมาฆบูชา” เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ณ ศาสนสถาน ดอยเจดีย์ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช

วันมาฆบูชา มาจากคำว่า มาฆบูรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือน 3 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ เป็นวันเพ็ญที่ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ และเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ถือกันว่าเป็นวันจตุรงคสันนิบาต พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรที่จะประกาศหลักพุทธธรรม เพื่อเป็นการเตรียมส่งพระสาวกออกไปประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายออกไป จึงได้แสดงหลักพุทธธรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น ได้แก่ การไม่กระทำความชั่วทั้งปวง, ปฏิบัติแต่ความดี และ ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

จ. เชียงราย ฉก.ม. 3 จัดกำลังร่วม 3 ฝ่าย ปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน

Post Views: 195 จ. เชียงราย ฉก.ม. 3 จัดกำลังร่วม 3 […]

ข่าวภูธร