ลพบุรี พุทธศาสนิกชนพาบุตรหลานเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรมในวันมาฆบูชา วัดแก้วจันทราราม

admin2

ลพบุรี พุทธศาสนิกชนพาบุตรหลานเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรมในวันมาฆบูชา วัดแก้วจันทราราม

วันศุกร์ ที่26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจาก วัดแก้วจันทราราม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
วันนี้ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างพาบุตรหลานและครอบครัวไปทำบุญ ตามวัดต่าง ๆ กันอย่างคึกคัก เพื่ออุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะที่วัดแก้วจันทราราม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ตั้งแต่เช้ามีประชาชนได้พาครอบครัวนำข้าวสุก อาหารคาวหวาน มาถวายพระภิกษุสงฆ์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
พระครูสุนทร วิริยะคุณ อ.เพี้ยน เจ้าอาวาสวัดแก้วจันทราราม ที่ปรึกษาจอ.โคกสำโรง ได้เปิดเผยว่า ในวันนี้ มีพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญมากกว่าวันพระปกติ ซึ่งในวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โอวาทปาติโมกข์ ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมคำสอนดังกล่าว ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงคำสอนของพระองค์ ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยวันนี้ทางท่านพระครูรัตนจันทราภิรม จต.โคกสำโรง ข.2 วัดแก้วจันทราราม ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องเสียงทางวัดให้รับทราบวิธีป้องกันตัวในยุคของโควิด -19 และได้ชี้แจงเกียวกับความเป็นมาในวันสำคัญวันมาฆบูชาอีกด้วยในช่วงเช้า และภาคค่ำทางวัดยังจัดให้มีการเวียนเทียน เว้นระยะห่างป้องกันโควืด -19 อีกด้วย

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว ลพบุรี รายงานข่าว

Next Post

จังหวัดเชียงรายผบ.มทบ. 37 นำกำลังพล ร่วม เวียนเทียนวันมาฆบูชา

Post Views: 211 จังหวัดเชียงรายผบ.มทบ. 37 นำกำลังพ […]

ข่าวภูธร