จ.ราชบุรี/ ู้สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทยให้ความรในเรื่องน้ำEM.

admin2

จ.ราชบุรี/ ู้สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทยให้ความรในเรื่องน้ำEM. โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) หมู่ 3 ต. หนองพันธ์จันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พินธ์ บานบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี หมู่ 11 ต.หนองพันธ์จันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี สุชัญญา ชมภูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันธ์จันทร์ หมู่ 6 ต.หนองพันธ์จันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ประสาน ดร.สุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ พร้อมทีมงานให้มาสอนวิชาการทำน้ำจุลินทรีย์ EM โดยภายหลังเรียนรู้แล้ว ขอรับการสนับสนุนน้ำจุลินทรีย์ตามจำนวน ครู/นักเรียนรวม 3โรงเรียนจำนวน 620ขวด วันที่24ก.พ.64 สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ.ราชบุรี(ทสม.จ.ราชบุรี) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8ราชบุรี และคุณภาณุมาศ กิตติธารเมธี จิตอาสาฯ.(วิทยาการพิเศษ) ได้ให้ความรู้ น้ำจุลินทรีย์ EMโรงเรียน ต.หนองพันธ์ อ. บ้านคา จ.ราชบุรี ดังนี้ เวลา9.00-10.00. รร.วัดข่องลาภจำนวนครูและนักเรียนจำนวน160 คน เวลา10.30-11.30 รร.วัดยอดสุวรรคีรี จำนวน ครู+นักเรียน 256คนเวลา13.00-14.00 รร.วัดหนองพันจันทร์ จำนวนครู+นักเรียน 195คน

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ – สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิด
จ. ราชบุรี รายงาน

Next Post

ลพบุรี พุทธศาสนิกชนพาบุตรหลานเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรมในวันมาฆบูชา วัดแก้วจันทราราม

Post Views: 150 ลพบุรี พุทธศาสนิกชนพาบุตรหลานเข้าว […]

ข่าวภูธร