พิษณุโลก จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 105 ปี สหกรณ์แห่งแรกของ

admin2

พิษณุโลก จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 105 ปี สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย วันนี้ 26 ก.พ.64 ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 ครบรอบ 105 ปี การสหกรณ์ไทย เพื่อจัดพิธีวางพานพุ่ม วางพวงมาลัยถวายสักการะ และกล่าวคำสดุดีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีนางมณีวรรณ โคตรบุตร รองประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นต้นกำเนิดสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย โดยพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ทรงเป็นผู้ริเริ่มนำวิธีการสหกรณ์มาใช้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ใช้ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของประเทศไทย ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้การสหกรณ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวัน สหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งทุกจังหวัดได้พร้อมใจกันจัดงาน เพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อขบวนการสหกรณ์ไทย ในการวางรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง อย่างยั่งยืนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

เมืองคนสวย อ.โพธาราม แหล่งพักผ่อนออกกำลังกายยามเย็น ที่ริมเขื่อน แม่น้ำ

Post Views: 149 เมืองคนสวย อ.โพธาราม แหล่งพักผ่อนอ […]

ข่าวภูธร