จังหวัดแพร่ อัญเชิญโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทาน

admin2

จังหวัดแพร่ อัญเชิญโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทาน
ทำบุญตักบาตร ห่มผ้าพระธาตุและเวียนเทียนวันมาฆบูชา เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ ได้จัดพิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีป พระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโครงการ “วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยราขนารี” ซึ่งมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยเจ้าหน้าที่อัญเชิญโคมเทียนแก้ว เทียนมาฆประทีป และธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ นำขึ้นประดิษฐานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายเทียนมาฆประทีป และโคมเทียนแก้วพระราชทาน และอัญเชิญขึ้นถวายพระประธานในพระอุโบสถ(พระเจ้าช่อแฮ) และจุดเป็นพุทธบูชา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นจะเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ และผ้าแพร ตามประเพณี ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง องค์แสดงพระธรรมเทศนา ตำนานพระธาตุช่อแฮ จบแล้วพุทธศาสนิกชนใส่บาตร ณ ลานพระธาตุช่อแฮ นำโดยผู้วาราชการจ.แพร่ตามโครงการ ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัดฯ และห่มผ้าองค์พระธาตุช่อแฮ และผ้าแพร ส่วนภาคค่ำ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อุบลราชธานี ร่วมกับกรมทางหลวง สำรวจ ออกแบบและศึกษาความเหมาะสม

Post Views: 235 อุบลราชธานี ร่วมกับกรมทางหลวง สำรว […]

ข่าวภูธร