พิษณุโลก พุทธศาสนิกชนพาบุตรหลานเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม ตามวัดในวันมาฆบูชา

admin2

พิษณุโลก พุทธศาสนิกชนพาบุตรหลานเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม ตามวัดในวันมาฆบูชา

วันนี้ 26 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ “วันมาฆบูชา” ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างพาบุตรหลานและครอบครัวไปทำบุญ ตามวัดต่าง ๆ กันอย่างคึกคัก เพื่ออุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะที่วัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลก ตั้งแต่เช้ามีประชาชนได้พาครอบครัวนำข้าวสุก อาหารคาวหวาน มาถวายพระภิกษุสงฆ์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เปิดเผยว่า ในวันนี้ มี

φพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญมากกว่าวันพระปกติ ซึ่งในวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โอวาทปาติโมกข์ ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมคำสอนดังกล่าว ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงคำสอนของพระองค์ ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยในยุคของโควิด -19 ตามวัดต่าง ๆ ถือว่าได้รับผลกระทบหลายอย่าง อาทิ มีผู้ใจบุญแจ้งความจำนง ต้องการมาสร้างผ้าป่าข้ามปี ก็งดไปหลายเจ้าภาพ แต่ก็มีการทำบุญแบบออนไลน์ หรือ โอนเข้าบัญชีวัดมากขึ้น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

จ.อุบลราชธานี จิตอาสาในสายเลือดจริงๆ!! ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาล

Post Views: 106 จ.อุบลราชธานี จิตอาสาในสายเลือดจริ […]

ข่าวภูธร