เทศบาลตำบลช่อแฮ เปิดโครงการการใช้ยาปลอดภัยในผู้ป่วยเรื้อรัง จากกองทุน

admin2

เทศบาลตำบลช่อแฮ เปิดโครงการการใช้ยาปลอดภัยในผู้ป่วยเรื้อรัง จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการการใช้ยาปลอดภัยในผู้ป่วยเรื้อรัง พร้อมด้วยอนุกรรมการติดตารมและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา และเกิดการพัฒนารูปแบบการใช้ยาอย่างถูกต้องปลอดภัยในผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งดำเนินโครงการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อแฮ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ

นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวว่าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา และเกิดการพัฒนารูปแบบการใช้ยาอย่างถูกต้องปลอดภัยในผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งดำเนินโครงการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อแฮ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก พุทธศาสนิกชนพาบุตรหลานเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม ตามวัดในวันมาฆบูชา

Post Views: 108 พิษณุโลก พุทธศาสนิกชนพาบุตรหลานเข้ […]

ข่าวภูธร