เลือกตั้ง นายกและสท.ทุ่งโฮ้ง เข้มข้น กลุ่มฮักทุ่งโฮ้ง นำโดย นางสมปาน อิ่ม

admin2

เลือกตั้ง นายกและสท.ทุ่งโฮ้ง เข้มข้น กลุ่มฮักทุ่งโฮ้ง นำโดย นางสมปาน อิ่มโดด ผู้สมัครนายก เบอร์ 2 และสท. เขต 1 เบอร์ 7-12 สท. เขต 2 เบอร์ 8 – 13 เข้าพื้นที่หมู่ที่ 5 ชุมชนนพเก้า ชุมชนร่มโพธิ์ทอง เพื่อแนะนำ และฝากตัวกับพี่น้อง หมู่ที่ 5 นางสมปาน อิ่มโดด ผู้สมัครนายก เบอร์ 2 กล่าวว่า ชุมชนในหมู่ที่ 5 มีความโดดเด่นเรื่องการทำหม้อห้อมทั้งแบบดั้งเดิม ใช้ต้นห้อม และต้นคราม เป็นพืชให้สี และแบบประยุกต์ตามความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งเรื่องหม้อห้อมนั้นรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาช้านานในทุ่งโฮ้งบ้านเรา ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลที่ยังรอให้ปัดฝุ่นในด้านการอนุรักษ์ และผลักดัน ฟื้นฟูสิ่งที่กำลังจะถูกลืม และต่อยอดสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาให้หลากหลายยิ่งขึ้น

ทางกลุ่มยังได้บันทึกปัญหาด้านสาธารณูปโภคอีกสองสามเรื่องที่พบเห็นระหว่างการเดินลัดเลาะพบปะที่น้องในชุมชน เพื่อรอเข้าไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อคนในชุมชน

นางสมปาน อิ่มโดด ผู้สมัครนายก เบอร์ 2 กล่าวอีกว่า ให้โอกาส กลุ่มฮักทุ่งโฮ้ง ที่มีความพร้อม ทั้งทีมบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีทั้งธรรมภิบาล ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย พร้อมกาย พร้อมใจ พร้อมพลังความคิด ที่จะเข้ามาเป็นปากเสียง และพัฒนาทุ่งโฮ้งบ้านเรา ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ โปรดเลือก กลุ่มฮักทุ่งโฮ้ง นายก เบอร์ 2 และสท. เขต 1 เบอร์ 7-12 เขต 2 เบอร์ 8 – 13

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

เทศบาลตำบลช่อแฮ เปิดโครงการการใช้ยาปลอดภัยในผู้ป่วยเรื้อรัง จากกองทุน

Post Views: 343 เทศบาลตำบลช่อแฮ เปิดโครงการการใช้ย […]

ข่าวภูธร