อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  สถาปนาก่อตั้ง นพค32 –

admin2

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สถาปนาก่อตั้ง นพค32 -25 ก.พ.64โดย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นพค.32 สนภ.3 นทพ. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 สำนักงานภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทย พร้อมทั้งนายทหารเก่าที่เกษียนราชการไปแล้วซึ่งท่านเคยเป็นผู้บังคับหน่วย นพค32มาก่อนร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาตและประชาชนได้อยุ่ดีกินดีมีอาชีพ มาก่อน ได้เข้าร่วมกับ นพค32 ที่จัดงานรำลึกการก่อตั้งหน่วย ครบรอบ 49 ปี ได้จัดพิธีทางพุทธศาสนาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับกำลังพล และทางพล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ชมนิทรรศการของหน่วยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพของชาวบ้านที่หน่วยฯ ให้การสนับสนุน และทางพล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เคยวางงานโหล่งขอดโมเดล ที่ให้ทุกส่วนทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน คณะสงฆ์ ที่ร่วมกันจัดสร้างป่าเพื่อรักษ์น้ำ จัดทำฝาย อ่างแก้มลิงเก็บน้ำ ใช้ประโยชน์กับเกษตรกร ประชาชน ได้อย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32เป็นหน้วยงานหลักในการร่วมกับส่วนราชการและ บวร ในการร่วมพัฒนาพื้นฟู ป่าไม้ แหล่งน้ำ แก้ปัญหา ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในหน้าฝน จนทุกวันนี้ทางหน่วย นพค32 ยังดูแลมาตลอดทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ พร้อมทั้งคณะได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32 ที่มีนักเรียนจากเด็กชาวเขามาจากชายแดนและครอบครัวที่

ยากจนโดยมีการเรียนการสอนตามหลักวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นในเรื่องความรักชาติศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรักซึ่งกันและกัน มีวินัย ช่วยเหลือสังคม มีจิตใจที่เอื้ออารีต่อกันโดยจะมีระบบให้พี่ช่วยดูแลน้องๆและน้องคอยช่วยเหลือพี่ๆร่วมในการบำเพ็ญตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่6 เป็นโรงเรียนกินนอน ฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดใด ถ้าเรียนดียังมีทุนเรียนต่อที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เด็กที่เข้ามาเรียนจะมีวินัยระบบระเบียนเป็นหนึ่งเหมือนทหารซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชน ผู้ปกครอง โดยมี พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานทหารพัฒนาภาค3ฯและผู้บังคับหน่วยนพค.31-36 ได้มาร่วมให้การต้อนรับที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักงานทหารพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยพัฒนากองทัพไทย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

ส.ป.ก.สุโขทัย ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี2564

Post Views: 165 ส.ป.ก.สุโขทัย ทำบุญตักบาตรข้าวสารอ […]

ข่าวภูธร