สจป.3 แพร่ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้สที่ปฏิบัติงานด้าน

admin2

สจป.3 แพร่ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้สที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดย นายประสิทธิ์ ท่าช้างผอ.สำนักฯ นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ.ส่วนทุกส่วนพร้อมด้วย หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไ้ม้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ชุดครูฝึกกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า

นายประสิทธิ์ ท่าช้าง กล่าวว่า ทาง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ผมนายประสิทธิ์ ท่าช้างผอ.สำนักฯ นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ.ส่วนทุกส่วนพร้อมด้วย หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไ้ม้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ชุดครูฝึกกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า โดยมี ผอ.สำนักฯ เป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 113 นาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความพร้อมเพรียง มีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ การเสียสละ มีทัศนคติ การอุทิศตนในการปฏิบัติงานต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  สถาปนาก่อตั้ง นพค32 -

Post Views: 199 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สถา […]

ข่าวภูธร