พะเยา  อลังการ! ขบวนเรือ ตานข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง’ พระคู่บ้านคู่เมือง

admin2

พะเยา  อลังการ! ขบวนเรือ ตานข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัด วันที่ 25 กุมภาพันธ์  64 มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้ร่วมกัน  จัดงานประเพณีตานข้าวทิพย์ ข้าวมธุปายาสใส่บาตรหลวง เพื่อถวายแด่ พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปคู่เมืองจังหวัดพะเยา  ซึ่งเป็นประเพณีทางภาคเหนือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ตั้งแต่โบราณนะกาลมาช้านาน

สำหรับประเพณี ตานข้าวทิพย์ ได้มี ขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์  ทางน้ำในกว๊านพะเยา โดยมีขบวนเรือกว่า 10 ลำ บรรทุกเครื่องสักการะ และบาตรหลวงข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) เพื่อนำไปถวายแด่พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา ที่ประดิษฐานภายในพระวิหาร วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา โดยขบวนเรือเริ่มพายออกจากท่าเรือโบราณไปตามน้ำ ริมถนนชายกว๊านพะเยาไปขึ้นที่อุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ  แล้วเคลื่อนขบวนนำเข้า  เข้าไปถวาย พระเจ้าตนหลวง  ตามประเพณีล้านนา และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวล้านนา ที่มีมาตั้งแต่โบราณอาการดังกล่าว

ปัณณ์ อยู่ดี รายงาน

Next Post

ศาลจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Post Views: 172 ศาลจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีรับพระราช […]

ข่าวภูธร