ร้อยเอ็ด เซียนทอดแหได้เหเมื่อเจอปลาตัวใหญ่ๆในหนองหงษ

admin2

ร้อยเอ็ด เซียนทอดแหได้เหเมื่อเจอปลาตัวใหญ่ๆในหนองหงษ วันนี้ 25ก.พ.64 เวลา 9.59น. ว่าที่ ร้อยตรีจตุพรบุญเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นประธาน เปิดการทอดแหหาปลาเพื่อการกุศลสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองหงษ์ ที่กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จโดยเก็บเงินค่าลงแหหาปลาคนละ 100 บาท มีบรรดาเซียนแหเดินทางมาทอดแหเป็นจำนวนมาก หากมีผู้ใดทอดแหจับปลาตัวใหญ่ที่สุดนายกองค์การบรืหารส่วนตำบลได้ตั้งรางวัลไว้ดังนี้ รางวัลที่หนึ่ง จำนวน 500 บาท รางวัลที่สอง จำนวน 300 บาท รางวัลที่สาม จำนวน 200 บาท และจะหมดเวลาทอดแหเวลา 15 น.


ว่าที่ร้อยตรีจตุพล บุญเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย กล่าวว่าในการลงทอดแหหาปลาในหนองน้ำสาธารณะเพื่อเพื่อหาเงินสร้างศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองหงส์ที่กำลังบูรณะปฏิสังขร ที่กำลังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างจะนำเงินที่ได้จากการทอดแหหาปลาในครั้งนี้ไปทำการก่อสร้างอีกต่อไป

••สำนักข่าวทีวีภูธรออนไลน์/ข่าว
/บพิตรจำปา/ภาพ

Next Post

เลือกตั้ง นายกและสท.ป่าแมต เข้มข้น สุภวัฒน์ ศุภศิริ อ้อนเลือก นายก เบอร์ 1

Post Views: 173 เลือกตั้ง นายกและสท.ป่าแมต เข้มข้น […]

ข่าวภูธร