ร้อยเอ็ด ผวจ.ร้อยเอ็ดหนุนวิสาหกิจชุมชนโคขุนกู้วิกฤติโควิด 19

admin2

ร้อยเอ็ด ผวจ.ร้อยเอ็ดหนุนวิสาหกิจชุมชนโคขุนกู้วิกฤติโควิด 19 นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนและเยี่ยมชม การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนทุ่งกุลาบ้านฮ่องแฮ่ ต.โนนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอปทุมรัตต์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนทุ่งกุลา เข้าร่วมกิจกรรม
จากเงินทุนเริ่มต้นเพียง 20,000 บาท(สองหมื่น ระยะเวลา 3 ปี)ก็สามารถทำให้กลุ่มมีทรัพยสินกว่า 11 ล้านบาทเศษ โดยการนำของ นายดำรงค์ สีลา ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคทุ่งกุลาร้องไห้บ้านฮ่องแฮ่ อดีต ผอ.โรงเรียนที่เกษียณอายุราชการเมื่อปี 2561 โดยเอาตลาดนำการผลิต ส่งประเทศญี่ปุ่น เวียดนามและประเทศจีน สมาชิกโครงการสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 50,000-

250,000 บาทต่อครอบครัว จนขณะนี้กำลังการผลิต ผลิตวัวให้ไม่ทันตลาด
ผวจ.ร้อยเอ็ด หลังพบว่า วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนทุ่งกุลาบ้านฮ่องแฮประสพผลสำเร็จ ปัจจุบันเปิดตลาดใหม่วัวไทยพันธุ์พื้นเมืองของทุ่งกุลาร้องไห้ ส่งไปขายให้ประเทศมาเลเซีย และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ขายไปมาเลเซีย 120 ตัว เตรียมตั้งคณะทำงาน หลายภาคส่วน ทั้งภาคเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน และแหล่งทุน ธกส. เพื่อหนุนวิสาหกิจชุมชนโคขุนกู้วิกฤติโควิด 19 และส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวเนื่องให้ก้าวหน้า
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:สุพจน์ หินกอง

Next Post

ร้อยเอ็ด เซียนทอดแหได้เหเมื่อเจอปลาตัวใหญ่ๆในหนองหงษ

Post Views: 188 ร้อยเอ็ด เซียนทอดแหได้เหเมื่อเจอปล […]

ข่าวภูธร