พช.แพร่ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) เพื่อใช้ประโยชน์ในบทบาท

admin2

พช.แพร่ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) เพื่อใช้ประโยชน์ในบทบาทหน้าที่และภารกิจด้านสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชนรวมถึงใช้ในการบริหารงานพัฒนาชุมชน ติดตามผล รายงานผลและประชาสัมพันธ์ เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet พร้อมเครื่องสำรองไฟ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ 66 ชุด ประกอบด้วย Tablet /Powerbank พร้อมหัวชาร์จ/เคสโทรศัพท์ โดยมีนางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับมอบฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ทั้งนี้ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้รับโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) พร้อมเครื่องสำรองไฟ (Power Bank) จำนวน 7,162 ชุด จากสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ใช้ประโยชน์ในบทบาทหน้าที่และภารกิจด้านสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชนรวมถึงใช้ในการบริหารงานพัฒนาชุมชนติดตามผล รายงานผลและประชาสัมพันธ์ โดยมอบให้จังหวัดแพร่ จำนวน 66 ชุดหลังจากนั้นได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : ฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง มีกลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดแพร่ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 125 คน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ร้อยเอ็ด ผวจ.ร้อยเอ็ดหนุนวิสาหกิจชุมชนโคขุนกู้วิกฤติโควิด 19

Post Views: 118 ร้อยเอ็ด ผวจ.ร้อยเอ็ดหนุนวิสาหกิจช […]

ข่าวภูธร