ผู้สมัครหมายเลข3 นายศรุต สวัสวร เพื่อเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีนคร

admin2

ผู้สมัครหมายเลข (เบอร์ 3)นายศรุต สวัสวร เพื่อเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี UP UBON จะพาพี่น้องชาวอุบลฯมาทำความรู้จักและรับฟังนโยบาย-แนวคิดกับการเสนอตัวเพื่อเข้ามาเป็น นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คนที่ 27 ผู้สมัครหมายเลข 3 นายวิศรุต สวัสดิ์วร กระผมขอคะแนนพ่อแม่พี่น้องคนอุบลฯของผมให้ผมเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนครอุบลด้วยครับ การศึกษา B.A. การจัดการธุรกิจบรหารบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี M.ED. บริหารการศึกษามหาบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรีประสบการณ์ทำงาน ข้าราชการครู 2553-2559 ธุรกิจส่วนตัว 2559-ปุจจุบันผู้ก่อตั้ง จิตอาสาเฉพาะกิจอุบล และ กลุ่มคนอุบลไม่ทิ้งกัน ปัจจุบัน เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล นโยบาย และความพร้อมเมื่อได้รับเลือกคืออะไร 1. ผมเชื่อว่าการเลือกนักการเมืองที่ดี ท้องถิ่นจะพัฒนา ต้องอาศัยกำลังสมอง มากกว่ากำลังเงิน คนธรรมดาที่มีความพร้อม ความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ สามารถเข้ามาสู่การเมืองได้ 2. ผมเชื่อว่า หากมีการเลือกตั้งเข้ามาโดยการลงทุนแบบลงขัน ใช้เงินซื้อสิทธิ์ซื้อเสียง ผลสุดท้ายจะนำมาซึ่งการทุจริต แบ่งปันเค้กงบประมาณ ประชาชนคือผู้รับผลกระทบ 3. ผมเป็นลูกหลานชาวเมืองอุบล ผ่านมาหลายปียังคิดว่าอุบลน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ นครอุบลของเรามีศักยภาพสูงในหลายๆด้าน ซึ่งผมและทีมงานเรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาในหลายๆด้าน 4.โดยนำเสนอนโยบายหลัก เมืองอัจฉริยะ Smart City ที่เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดด เป็นการจัดการเมืองใช้ประโยชน์จา เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 5. นโยบายนี้เป็นการพัฒนาเมืองทั้งระบบ ทุกด้าน พัฒนาคน พัฒนาเมือง เมือ อัจฉริยะ7ด้าน และมีความยั่งยืน สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติที่มี โครงการ งบประมาณต่างๆ รองรับ 6. ทั้งนี้ เราคำนึงถึงปัญหาเร่งด่วน ที่ชาวนครอุบลกำลังประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิทธิ์ต่างๆของพี่น้องชุมชนแออัด พื้นผิวถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำการระบายและส่งกลิ่นเหม็น และสำคัญที่สุด ปัญหาการทุจริต
7. นโยบายของเรา ยึดหลักความเป็นจริงพื้นฐานที่เมืองเรามี ส่งเสริมสิ่งที่มี เพิ่มเติมสิ่งที่ขาด เช่น งานแห่เทียน เราอาจจะเพิ่มกิจกรรม หรือ พื้นที่ริมแม่น้ำมูลของเรา ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ให้เต็มที่
8. เราเปิดกว้าง การทำงานของเราทำบนหลักพื้นฐานการมีส่วนร่วม คนอุบลเก่งๆ มีเยอะมากครับ เราสนับสนุนให้เกิด สภาพลเมือง ให้ประชาชนได้มาพูดคุย นำเสนอ แนวทาง ปัญหา ต่างๆ นโยบายหาเสียงของเราไม่ซื้อเสียง ไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ทุจริต ภาษีทุกบาทต้องได้นำไปพัฒนาครับ
ท้ายนี้ ขอฝากชาวนครอุบลครับว่าพวกเรามีความจริงใจในการเข้ามาทำงานนี้ ผมและทีมงานมีความพร้อมครับ ขอเชิญชวนมาร่วมกันสร้างอนาคตและความหวังการเมืองใหม่ ในการพัฒนาจังหวัด นาย
วิศรุต สวัสดิ์วร ( เบอร์ 3 )พรรค นครอุบลก้าวหน้า ขอเป็นทางเลือกและความหวังใหม่ของชาวอุบลครับ บทความสัมภาษณ์ คุณวิศรุต ที่ทางเพจ UP UBON ได้พูดคุยมา จากนี้ไปต้องขึ้นอยู่กับประชาคมชาวอุบลฯแล้วครับว่า ชื่นชอบ ชื่นชมในนโยบายของคนรุ่นใหม่และพร้อมเปิดใจให้อนาคตของเราไปในทิศทางไหนใด 28 มีนาคม 2564 นี้…ชี้ชะตาเอกชัย โปธา รายงาน

Next Post

พช.แพร่ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet ) เพื่อใช้ประโยชน์ในบทบาท

Post Views: 191 พช.แพร่ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พก […]

ข่าวภูธร