อบจ.พิษณุโลก เร่งดำเนินการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ราษฎรใน

admin2

อบจ.พิษณุโลก เร่งดำเนินการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ราษฎรในพื้นที่ ต.มะต้อง-ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม กว่า 2,000 ครัวเรือน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริโภชน์ ธเนศราภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม และนายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลมะต้องและพื้นที่บางส่วนของตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง พร้อมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้นำรถแบ็คโฮคอยาวขุดล่องระบายน้ำบริเวณริมแม่น้ำน่านเพื่อผันน้ำมายังสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านหางไหล หมู่ที่ 4 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องจากพบว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านลดลงจึงไม่สามารถสูบน้ำมาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และการเกษตรให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 4, 6 , 11 ตำบลมะต้อง และพื้นที่บางส่วนของตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จำนวนกว่า 2,000 ครัวเรือนได้ จึงจำเป็นต้องขุดล่องน้ำเพื่อให้น้ำระบายมาถึงท่อดูดน้ำของสถานีสูบน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอย่างมาก

.ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

สภ.วังทอง ภ.จว.พิษณุโลก ภายใต้การอำนวยการ สั่งการ  ของ

Post Views: 187 สภ.วังทอง ภ.จว.พิษณุโลก ภายใต้การอ […]

You May Like

ข่าวภูธร