พิษณุโลก ประชาชนตำบลวังพิกุลจัดกิจกรรม Big cleaning Day

admin2

พิษณุโลก ประชาชนตำบลวังพิกุลจัดกิจกรรม Big cleaning Day
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น โรงเรียนวัดดงข่อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายคำผัน โมกไธสง ปลัดอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning Day โดยมี หน่วยงานและส่วนราชการ ประกอบไปด้วย แขวงการทางพิษณุโลกที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3 กองบังคับการกองบิน 46 สถานีตำรวจภูธรวังทอง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังพิกุล โรงเรียนวัดดงข่อย องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และประชาชนจิตอาสาจำนวน 200 คนร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรม Big cleaning Day ขึ้นเพื่อทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยบริเวณริมถนนสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลวังพิกุล และเพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนวาระ พิษณุโลกเมืองสะอาด Phitsanulok clean & Tidy การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้สะอาดสวยงาม ด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและส่วนราชการ หน่วยงาน ภายใต้จุดเน้นการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่ เมืองน่าอยู่ Happinrss City
กิจกรรมประกอบไปด้วยการทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยบริเวณริมถนนสายธารณะประโยชน์จำนวน 3 จุดได้แก่ บริเวณถนนทางเข้าชุมแสง โรงเรียนวัดดงข่อย บ้านดงไผ่หมู่ 9 บริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง ทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านดงข่อย สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 และบริเวณรอบพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 เป็นต้น

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

เจ็บรายวัน !!! จยย.ฉะจยย.กลางยูเทิร์นดอนมูลหมู่ 4 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น เจ็บยก

Post Views: 278 เจ็บรายวัน !!! จยย.ฉะจยย.กลางยูเทิ […]

ข่าวภูธร