นครอุบลราชธานี อุบลฯเมืองน่าอยู่ บริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมกับพี่น้อง

admin2

นครอุบลราชธานี อุบลฯเมืองน่าอยู่ บริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้เกิดความยั่งยืนและได้ประโยชน์จริงภาคการเกษตรมีความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในครอบครองของ อบจ. จัดการเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาสใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสวนสุขภาพและบางแห่ง ใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำ

สนับสนุนสวัสดิการ เบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีคุณณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เท่าเทียบประชาชนไทยทุกคนส่งเสริมการ ดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ในการดูแลของ อบจ.ให้มีทั้งกำลังคนและอุปกรณ์ ดำเนินงานที่เพียงพอสามารถ เชื่อมต่อกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน เบี้ยการทำงาน

ประสิทธิภาพ สูงสุดสนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องที่ดีขึ้นเอกชัยโปธา รายงาน อุบลราชธานี

Next Post

เลือกตั้งสวนเขื่อน คึกคัก มีลุ้น หลังชาวบ้านหนุน กลุ่มรักษ์สวนเขื่อน โดยมี หมอ

Post Views: 157 เลือกตั้งสวนเขื่อน คึกคัก มีลุ้น ห […]

ข่าวภูธร