ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม One Stop Service โครงการ เรา

admin2

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม One Stop Service โครงการ เราชนะ วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 10 และ 17 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเครื่อนที่ให้บริการ One Stop Service โครงการ “เราชนะ” พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียน โครงการ “เราชนะ” กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน และผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบ internet โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครั้งนี้มีกลุ่มผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง มาลงชื่อไว้กับหน่วยเครื่อนที่ให้บริการ One Stop Service โครงการ “เราชนะ” ด้วย ซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้สามารถลงทะเบียนเราชนะได้อย่างครบถ้วยต่อไป
ทั้งนี้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยเครื่อนที่ให้บริการ One Stop Service โครงการ เราชนะ จะลงพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะลงพื้นที่อำเภอศรีสำโรง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ต่อไป

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

ลพบุรี นายอำเภอนำทีม ทหารพัน ปจว.ฝ่ายความมั่นคง จนท.สาธารณสุข

Post Views: 145 ลพบุรี นายอำเภอนำทีม ทหารพัน ปจว.ฝ […]

ข่าวภูธร