สุโขทัย-วัดหนองทอง ตั้งโรงทาน แจกอาหารสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนไทยชนะ

admin2

สุโขทัย-วัดหนองทอง ตั้งโรงทาน แจกอาหารสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนไทยชนะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนวัดไทยชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พระครูปลัดธนะโรจน์ ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดหนองทอง ร่วมกับคณะศิษย์ยานุศิษย์จัดตั้งโรงทานเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวสำหรับผู้มาติดต่อขอลงทะเบียน ไทยชนะ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 10 และ 17 และคณะลงพื้นที่ต้อนรับและตั้งหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ One Stop Service โครงการ เราชนะ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียน โครงการ เราชนะ กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน และผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบ internet โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครั้งนี้มีกลุ่มผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง มาลงชื่อไว้กับหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ One Stop Service โครงการ เราชนะ ด้วย ซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้สามารถลงทะเบียนเราชนะได้อย่างครบถ้วยต่อไป ทั้งนี้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ One Stop Service โครงการ เราชนะ จะลงพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะลงพื้นที่อำเภอศรีสำโรง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ต่อไป

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม One Stop Service โครงการ เรา

Post Views: 192 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที […]

ข่าวภูธร