ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรม เนื่องใน”วันปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ ป่าชุมชนดงน้ำคำ

admin2

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรม เนื่องใน”วันปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ ป่าชุมชนดงน้ำคำ อ.ประทุมรัตน์ วันนี้ 23 ก.พ. 2564 ณ ป่าชุมชนดงน้ำคำ  บ้านน้ำคำหมู่ที่ 3 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกับนายเอกภาพ พลซื่อ นายก.อบจ.ร้อยเอ็ด และนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น นำทีมพิทักษ์ป่าเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มจิตอาสาพัฒนาโครงการ บริหารจัดการเชื้อเพลิง ของเหลว ลดเผา เนื่องในวัน วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติ ให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันปลอดควันพิษจากไฟป่า และได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ดังนี้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ เดินรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชน เกษตรกร งดจุดไฟเผาป่ากิจกรรมการรณรงค์การลดเชื้อเพลิง และทำแนวกันไฟ (โดยไม่จุดไฟ)การรณรงค์ และส่งเสริมให้เกษตรกร นำกิ่งไม้ ใบไม้

ในพื้นที่ป่า หรือวัชพืช มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้บำรุงพืชผล หรือฝังกลบแทนการเผาทำลาย เป็นการลดเชื้อเพลิงการทำแนวกันไฟ โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า. 2.สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า.3.เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการจุดไฟเผาป่า

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
Cr:ธวัชชัย//ร้อยเอ็ด…

Next Post

สุโขทัย-วัดหนองทอง ตั้งโรงทาน แจกอาหารสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนไทยชนะ

Post Views: 178 สุโขทัย-วัดหนองทอง ตั้งโรงทาน แจกอ […]

ข่าวภูธร