สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 พะเยา พัฒนารถรับ-ส่งนักเรียน

admin2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 พะเยา พัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนให้ปลอดภัยทั้งจังหวัด เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับคณะทำงานเพื่อพัฒนาพัฒนารถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดเวทีเพื่อพัฒนา นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ประธานคณะทำงานเพื่อพัฒนาพัฒนารถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนฯ กล่าวว่าผ่านคณะทำงานได้มีการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 7 แห่ง เพื่อให้มีรถรับส่งที่มีความปลอดภัย ที่เน้นการทำงานกับผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการรถรับส่ง เพื่อพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย พัฒนานักเรียนเพื่อเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนในการไปและกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัย ดังนั้นการขยายบทเรียนไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุม จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่คณะทำงานได้กำหนดได้เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง

นส.พวงทอง ว่องไว เลขาคณะทำงาน กล่าวว่า ซึ่งในแต่ละปีจะพบ สถานการณ์ความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนเหตุการณ์ความสูญเสียในหลายครั้งของเด็กนักเรียนก็เรื่องซ้ำซาก ถึงแม้ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้นการดำเนินงานเพื่อเป็นมาตรการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น การพัฒนาความร่วมมือโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 18 แห่งจาก 9 อำเภอในวันนี้เป็นการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมข้องกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พะเยา เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน
ซึ่งในช่วงต่อไปจะได้มีการจัดเวทีร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มของศึกษาธิการจังหวัดจำนวน 21 แห่งและสำนักงานประถมศึกษาเขต 1 และเขต 2 พะเยา จำนวน 12 แห่ง เพื่อให้การดำเนินงานปีนี้ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดพะเยา หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ติดต่อ-ประสานงาน คุณพวงทอง ว่องไว 0818853384

ปัณณ์ อยู่ดี รายงาน

Next Post

อุบลราชธานี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Post Views: 182 อุบลราชธานี ติดตามการดำเนินงานขับเ […]

ข่าวภูธร