จ. แพร่ สองกำนันแหนบทองคำ จ.แพร่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง เครือข่ายป่าชุมชน

admin2

จ. แพร่ สองกำนันแหนบทองคำ จ.แพร่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง เครือข่ายป่าชุมชน จนท.ตั้งด่านเพื่อสกัดคนเข้าป่า ตามนโยบายของจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กำนันศิริพร สิทธิเศรษฐ์ กำนันตำบลบ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ..แพร่ ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชน มีการเฝ้าระวังและคัดกรองประชาชนผู้เข้าไปหากินในป่าบ้านน้ำฮอกหมู่ 3 ตำบลบ้านเหล่า โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุนของบ้านเหล่าหมู่ 3และหมู่ 4 ร่วมเจ้าหน้าที่ชุดไฟป่าร่วมปฏิบัติงาน เหตุการณ์วันนี้คนเข้าป่าน้อยมากไม่ถึง 5 ราย และที่อำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่ นายกฤษดา อินทราวุธ กำนันตำบลวังหงส์และประธาน ทสม.ต.วังหงส์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทสม.และเครือข่ายไฟป่าตำบลวังหงส์ ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังไฟป่าและคัดกรองคนเข้าป่า ณ ด่านอนุรักษ์ป่าชุมชนตำบลวังหงส์

ทั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของจังหวัดแพร่ ที่มี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งมีมาตรการห้ามเผาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 30 เมษายน 2564 นี้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า เพื่อมิให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเด็ดขาด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่ รายงาน

Next Post

จ. ปทุมธานี นายกเล็กโวยขอภาครัฐปลอดล็อกการช่วยเหลือโควิดขณะที่ติด

Post Views: 160 จ. ปทุมธานี นายกเล็กโวยขอภาครัฐปลอ […]

ข่าวภูธร