อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ลูกศิษย์หลวงพ่อบุญเย็นทำบุญรำลึกพระคุณ

admin2

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ลูกศิษย์หลวงพ่อบุญเย็นทำบุญรำลึกพระคุณ
22กุมภาพันธ์ 2564 เวลา1000น
ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อบุญเย็น ฐานธัมโม พระครูประดิษพรหมคุณ ที่ได้ทำในช่วงที่ท่านยังเป็นพระ สร้างถนน สะพาน อ่างเก็บน้ำ โรงเรียน สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอ หาทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน ฯลฯซึ่งได้ทำการที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมมากมายในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยุ่ เมื่อท่านได้มรณะภาพ ทางศิษยานุศิษย์ยังรำลึกถึงพระคุณท่านได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านมาโดยตลอด ทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ได้น้อมนำคุณงามความดีและการปฏิบัติตนอุทิศต่อสังคม จึงได้นำลูกศิษย์ทุกคนมาทำบุญเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ท่านเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตะเวทิตาคุณต่อหลวงพ่อบุญเย็น ซึ่งจะทำพิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวรในวันที่21กุมภาพันธ์ ในช่วงเย็น และประกอบพิธีทางศาสนาในวันที่22กุมภาพันธ์ ของทุกๆปี ในปีนี้มีลูกศิษย์จำนวนมาก ทั้งส่วนราชการทุกภาคส่วนและเอกชน ประชาชน นักเรียน และคณะสงฆ์มาร่วมงานจำนวนมาก ในส่วน
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ลูกศิษย์เอกที่ยังได้ปฏิบัติตนในการทำนุบำรุงพระศาสนาแล้วยังบำเพ็ญตนเพื่อสังคน ช่วยเหลือในทุกงานทั้งงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ป่า น้ำ ทุนการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม ส่งเสริมประชาชน

เกษตรกรให้รักษาป่าเพื่อรักษาต้นทุนแหล่งน้ำ ทั้งเพื่อการเกษตร ประปาภูเขา ที่ยังทำการสนับสนุนผู้ถูกคุมประพฤติให้มีอาชีพที่มั่นคงอยุ่ร่วมสังคมกับพลเมืองดีทั่วไปได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อน สนับสนุนเครื่องเป่าลมเพื่อสร้างแนวกันไฟป่าและช่วยดับไฟป่าหาทุนชื้อมอบให้กับอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาเพื่อป้องกันไฟป่าได้อย่างทันสมัยและรวดเร็ว ซึ่งเป็นการช่วยเหลืออนุรักษ์ให้ป่ายังอยู่รักษาต้นน้ำลำธารมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนถือว่าเป็นการน้อมนำตามแบบของพระอาจารย์หลวงพ่อบุญเย็นเป็นต้นแบบตลอดมา ขออนุโมทนาสาธุในการปฏิบัติของหลวงพ่อบุญเย็นทั้งที่ท่านจากไปแต่ยังมีลูกศิษย์เป็นเงาปฏิบัติตนต่อจากท่านต่อไปสร้างประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคมอย่างต่อเนื่องสืบไป ในปีนี้เป็นปีแรกที่พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ท่านได้ตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนมีคุณธรรม 89ทุน โดยส่งเสริมเด็กให้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1,2,3,4,5,6 โดยส่งเสริมเรียน มัธยมศึกษาปีที่1จนจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 ในวันนี้เด็กนักเรียนจำนวน89ทุนได้มาร่วมและปฏิญานตนเป็นคนดีของสังคมและจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีศรีสังคมเพื่อตนเองครอบครัวและสังคม ประเทศชาติ ต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

จ. แพร่ สองกำนันแหนบทองคำ จ.แพร่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง เครือข่ายป่าชุมชน

Post Views: 111 จ. แพร่ สองกำนันแหนบทองคำ จ.แพร่ ร […]

ข่าวภูธร