กอ.รมน.เชียงรายเกาะติดสถานณ์ประท้วงในเมียนมา

admin2

กอ.รมน.เชียงรายเกาะติดสถานณ์ประท้วงในเมียนมา

กอ.รมน.จังหวัด เชียงรายรายงานสถานการณ์กรณีกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองของราษฏรเมียนมาในพืันที่ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประมาณ 3,000 คน เดินขบวนประท้วงต่อต้านกองทัพเมียนมา โดยเดินขบวนไปตามเส้นทางบนถนนหมายเลข 4 Boyoke Aung San Road วันนี้เป็นการนัดการชุมนุมประท้วงใหญ่ในทุกพื้นทึ่ของ เมียนมา มีผู้เข้าร่วมขบวนประท้วงไปตลอดเส้นทางการเดินขบวน โดยในพื้นที่ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่ได้ทำการปิดทำการ ไม่มีการค้าขายเพื่อเป็นการแสดงอารยะขัดขืนเพื่อต่อต้านกองทัพ คาดว่าจะมีราษฎรในพื้นที่ จังหวัดท่าขี้เหล็ก เข้าร่วมการเดินประท้วงตลอดทั้งวัน และยอดผู้เข้าร่วมการชุมนุมน่าจะเพิ่มขี้นอีก ปัจจุบันยังไม่มีการเดินประท้วงไปปิดด่านพรมแดนสะพาน

มิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ฝั่งเมียนมา ยังไม่มีผลกระทบต่อฝ่ายไทย เจ้าหน้าที่ของเมียนมา จว.ท่าขี้เหล็ก ยังไม่มีการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม การเดินประท้วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ด้วยความห่วงใย !!! ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม สส.เขต 1 จ.แพร่ ส่งตัวแทน

Post Views: 158 ด้วยความห่วงใย !!! ดร.เอกการ ซื่อท […]

ข่าวภูธร