จ.เชียงราย ยามศึกเรารบ ยามสงบเราพัฒนา

admin2

จ.เชียงราย ยามศึกเรารบ ยามสงบเราพัฒนา

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการทำความสะอาด และกำจัดขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการทำความสะอาด และกำจัดขยะมูลฝอย ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการระงับยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ครู, นักเรียนบุคลากรของโรงเรียน, เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย, ชุดเสนารักษ์เดินเท้า โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช และจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทร์ บรมราชชนนี ร่วมกิจกรรมการทำความสะอาด

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37/ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการทำความสะอาด และกำจัดขยะมูลฝอย ในโรงเรียนเทศบาล วัด ชุมชน ตลาด และ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564 ซึ่งดำเนินการรวมเป็นครั้งที่ 4

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

กอ.รมน.เชียงรายเกาะติดสถานณ์ประท้วงในเมียนมา

Post Views: 139 กอ.รมน.เชียงรายเกาะติดสถานณ์ประท้ว […]

ข่าวภูธร