ขนส่งจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

admin2

ขนส่งจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนทักษะในการขับรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งทดสอบความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึษา และระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในการอบรมครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก เพื่อจัดการอบรมให้แก่ นักเรียน นักศึกษาในเขตจังหวัดสุโขทัย จำนวน 22 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,100 คน สำหรับรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 1 มีนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย รายงาน

Next Post

พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วิวาห์สร้างชาติ

Post Views: 176 พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก […]

ข่าวภูธร