พ่อเมืองแพร่ ผู้แทนพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายเครื่อง

admin2

พ่อเมืองแพร่ ผู้แทนพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ เป็นผู้แทนนำเครื่องไทยธรรม ของพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ถวายแด่พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ ผ่านมายังจังหวัดแพร่ ในการนี้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ ในนามจังหวัดแพร่ จึงนำมาถวายแด่พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตามความประสงค์ของพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า มีความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนาสาธุการด้วย ไม่ถึงว่าจะได้รับการถวายเครื่องไทยธรรมมาก่อน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้มากราบนมัสการที่วัดพระธาตุช่อแฮ พร้อมถวายเทียนประจำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบูชาพระธาตุช่อแฮ และถวายเทียนพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เพื่อบูชาพระธาตุช่อแฮ พร้อมเยี่ยมประชาชนชาวจ.แพร่ จึงปลาบปลื้มใจที่ท่านยังนึกถึงจ.แพร่

 

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ขนส่งจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

Post Views: 139 ขนส่งจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการนักเร […]

ข่าวภูธร