พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ต่างอนุโมทนา แด่พระอธิการสุทธิพงษ์ วิสุทฺธจิตฺโต ถิ่นทิพย์ ที่เข้า

admin2

พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ต่างอนุโมทนา แด่พระอธิการสุทธิพงษ์ วิสุทฺธจิตฺโต ถิ่นทิพย์ ที่เข้า
รางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง สาขาผู้ส่งเสริมเเละพัฒนาการศาสนาดีเด่น ประจำปี 2564 ตามที่พระอธิการสุทธิพงษ์ วิสุทฺธจิตฺโต ถิ่นทิพย์ เจ้าอาวาสวัดวัดค้างปินใจ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเเผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านค้างปินใจ ที่เข้า รางวัลธรรมาภิบาล สิงห์ทอง
สาขาผู้ส่งเสริมเเละพัฒนาการศาสนาดีเด่น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
องค์มนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบจากเรื่องดังกล่าว พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ต่างอนุโมทนา แด่พระอธิการสุทธิพงษ์ วิสุทฺธจิตฺโต ถิ่นทิพย์ ที่เข้า รางวัลธรรมาภิบาล สิงห์ทองสาขาผู้ส่งเสริมเเละพัฒนาการศาสนาดีเด่น ประจำปี 2564 เป็นแบบอย่างของวงการสงฆ์และชาวจังหวัดแพร่เป็นอย่างยิ่ง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ปรับแผนการปฏิบัติเน้นการลาดตระเวน หลังภาคเหนือเกิดจุด Hotspot

Post Views: 159 กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ปรับแผนการ […]

ข่าวภูธร