พระครูบัณฑิตเจติยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ เข้ารับ

admin2

พระครูบัณฑิตเจติยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ เข้ารับพระราชทานเทียนมาฆประทีปและโคมเทียนแก้ว เมื่อวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พระครูบัณฑิตเจติยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ ได้รับมอบหมายจาก พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮฯ และพระครูสังฆรักษ์พงศ์ภรณ์ ภทฺทาจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม เข้ารับพระราชทานเทียนมาฆประทีปและโคมเทียนแก้ว ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนมาฆประทีป แก่สมาคมพุทธบริษัทส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และวัดปงท่าข้าม จ.แพร่

ทั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยราชนารี วันนี้วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และวัดปงท่าข้ามจ.แพร่ จึงเข้ารับพระราชทาน เทียนมาฆประทีป ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาประกอบพิธีในวันที่ 26 ก.พ.64 ซึ่งเป็นมาฆบูชาต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว

Post Views: 171 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณ […]

ข่าวภูธร