เครือข่ายป่าชุมชุน อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า เพื่อสนองนโยบาย

admin2

เครือข่ายป่าชุมชุน อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามที่จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีนโยบายห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 30 เมษายน 2564 นั้น แต่ละอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งจุดตรวจจุดสกัดโอนเข้าป่าเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน นายสมกาจ กาบจันทร์กำนันตำบลบ้านปง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ หมู่ที่ 3-5-6 ตำบลบ้านปง และชุดดับไฟป่าทั้ง3 หมู่บ้านบูรณาการร่วมกันดับไฟป่า ที่บริเวณห้วยหนองบ่อ หมู่ 3 ต. บ้านปง อ. สูงเม่น จ. แพร่

และนายพิชัยภัทร ผูกจิตร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหาดเจริญ ม.4 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ มอบหมายให้ ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ นำกำลังชุดปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า ตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่ป่าฯ ณ.บริเวณทางเข้า-ออก น้ำตกหินเหลี่ยมตาดซาววาและทำการดับไฟที่ไหม้ลุกลามในพื้นที่ป่าชุมชน ประมาณ15-20ไร่ จากเรื่องดังกล่าว ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่ได้มีการกำชับและลาดตระเวนป้องกันไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถ แต่บางครั้งก็ยังมีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่บ้าง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พระครูบัณฑิตเจติยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ เข้ารับ

Post Views: 169 พระครูบัณฑิตเจติยานุการ ผู้ช่วยเจ้ […]

ข่าวภูธร