กลุ่มเด่นชัยคุณธรรม นำโดย ดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย

admin2

กลุ่มเด่นชัยคุณธรรม นำโดย ดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายหาเสียง ตามที่สนง.เทศบาลตำบลเด่นชัย กำหนดจุดให้มีการติดป้ายตามสถานที่ ตามระเบียบของการติดป้ายตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น ในส่วนของเทศบาลตำบลเด่นชัยมีผู้สมัครนายกฯ เพียง 2 กลุ่ม คือ เบอร์ 1 นางสุภารัตน์ การะเกตุ (อดีตสจ.ตุ๊ ) และ เบอร์ 2 นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ รองเดี่ยว อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ รับรองคุณสมบัติของผู้สมัครนายกและสมาชิกสภา ทาง กลุ่มเด่นชัยคุณธรรม ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เบอร์ 2 นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ รองเดี่ยว อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย และผู้สมัครนายกเทศมนตรี ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1 เบอร์7,8,9,10,11,12
เขต 2 เบอร์ 10,11,12,13,14,15 ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายหาเสียง ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย กำหนดจุดให้มีการติดป้ายตามสถานที่ ตามระเบียบของการติดป้าย ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทีมงานของพวกเราทั้งหมด นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ กล่าวว่า จะหากมีป้ายประชาสัมพันธ์ ของทาง”กลุ่มเด่นชัยคุณธรรม”ติดตั้งแล้วมีการปิดบัง หรือ ทำให้การมองเห็นทางเข้าออกที่จุดใด ไม่สะดวก สามารถโทรแจ้งเพื่อให้ทำการแก้ไขได้ที่ หมายเลข 095-4523652 จักขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

นทท.ต่างชาติหมดแรง ปั่น จักรยาน 2003 ปีสืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง

Post Views: 114 นทท.ต่างชาติหมดแรง ปั่น จักรยาน 20 […]

ข่าวภูธร