สุโขทัย-นำร่องการผสมเทียมโคเนื้อ (แม่พันธุ์) แก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกร

admin2

สุโขทัย-นำร่องการผสมเทียมโคเนื้อ (แม่พันธุ์) แก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอรรณพ เสือกระจ่าง ปศุสัตว์สุโขทัย นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย และคณะ ลงพื้นที่อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (แม่พันธุ์) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

และเพื่อประชาสัมพันธ์การนำร่องผสมเทียมโคเนื้อ (แม่พันธุ์) โดยน้ำเชื้อโคทาจิมะ และน้ำเชื้อโควากิว ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 5 ราย จาก ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย คือ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสามพวง ,หมูที่ 1 ตำบลนาเชิงคีรี ,หมูที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ และพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพโคเนื้อแม่พันธุ์ จากนั้นทำการเหนียวนำให้เกิดการเป็นสัด และฉีดฮอร์โมนเร่งให้เกิดไข่และตกไข่ โดยในวันนี้ (21 ก.พ. 64) โคเนื้อแม่พันธุ์พร้อมที่จะได้รับการผสมเทียม

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

กลุ่มเด่นชัยคุณธรรม นำโดย ดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย

Post Views: 196 กลุ่มเด่นชัยคุณธรรม นำโดย ดำรงเกีย […]

ข่าวภูธร