ว.อาชีวศึกษาภูเก็ต เดินหน้า จัดหลักสูตรระยะสั้นนานาชาติ เตรียมรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

admin2

ว.อาชีวศึกษาภูเก็ต เดินหน้า จัดหลักสูตรระยะสั้นนานาชาติ เตรียมรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพ ของโรงเรียนในทุกด้าน และยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สอดรับกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงกำหนดให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษามีการอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดย สถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามสมรรถนะ และจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมีความพร้อมให้การยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติ เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยและมีความพร้อม ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงจัดงาน “KICK OFF ห้องเรียนอาชีพหลักสูตรนานาชาติ เชื่อมโยงมัธยม – อาชีวศึกษา การศึกษายกกำลัง 2 ” ร่วมกับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และได้บูรณการด้านการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยผ่านการจัดกิจกรรมเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนานาชาติ ให้เลือกตามความสนใจของนักเรียนซึ่งมี ทั้งหมด 4 แผนก ได้แก่ แผนกโรงแรม แผนกอาหารและโภชนาการ และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกธุรกิจการบิน แบ่งเป็น ทั้งหมด 6 หลักสูตร ดำเนินการสอนหลักสูตรเป็น ภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือจากสถานประกอบการและภาคเอกชนที่ช่วยสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา เช่น แผนกการโรงแรม จัดสอนหลักสูตรการผสมเครื่องดื่มนานาชาติ (บาเทนเดอร์) โดยมี นายพงศธร เชาว์กิคิวุฒิ จากร้าน Dibuk house เป็นวิทยากร แผนกอาหารและโภชนาการ โดยมี เชฟนพดล ไชยนาถ และเชฟจุมพล ไชยนาถ ตัวแทนจากจากบริษัท โปรเฟสชั่นแนลคิทเช่น คอนซัลแทนท์ เป็นวิทยากร และแผนกธุรกิจการบิน หลักสูตรการบริการภาคพื้นนานาชาติ โดยมี นางสาววิชัญญา หลุนตู้ Flight Attendant of Thai AirAsia จากบริษัท Thai AirAsia เป็นวิทยากร เป็นต้นนายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะในหลักสูตรระยะสั้นนานาชาติ เกิดความภูมิใจ สนใจในการเรียนอาชีวศึกษา ว่าสามารถทำได้จริง และนำไปประกอบอาชีพได้ มีรายได้ พร้อมกันนี้วิทยาลัยได้ดำเนินการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ โรงเรียนมัธยม ปิง ยี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้งสองสถานศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นในด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ความสามารถที่โดดเด่นของกิจกรรมวิชาการด้านการศึกษา โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยาน

ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน 20 กุมภาพันธ์ 2564

Next Post

ไม่เชื่ออย่าหลบหลู่ !!! ผู้ใหญ่อัจฉริยะ

Post Views: 133 ไม่เชื่ออย่าหลบหลู่ !!! ผู้ใหญ่อัจ […]

ข่าวภูธร