ติวเข้ม !!! พช.แพร่ ร่วมฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผน

admin2

ติวเข้ม !!! พช.แพร่ ร่วมฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์หลักในการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในโลกดิจิทัลและความสำคัญของการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบและวิธีการทำงานด้านการสื่อสาร รวมถึงทักษะการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ 76 จังหวัด รวม 878 คน ทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่โครงการ 76 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 10 คน รวมทั้งสิ้น 964 คน

ในส่วนจังหวัดแพร่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพัฒนาการอำเภอ 8 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ 1 คน รวม 9 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรม 3 วัน มีดังนี้ วันที่ 1 การเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ โดย นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายสันติพงษ์ ช้างเผือก และทีมวิทยากร
วันที่ 2 สรุปผลการเรียนรู้ประจำวัน (Wrap up) การยุทธศาสตร์การสื่อสาร โดย นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายสันติพงษ์ ช้างเผือก และทีมวิทยากร
วันที่ 3 ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำ Action Plan การทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ และ Action Plan การทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รางวัลเกียรติยศ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม แหนบทองคำ ประจำปี

Post Views: 247 อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รา […]

ข่าวภูธร