นายก อบต.บ้านหนุน พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมบ้านผู้พิการและยากไร้ เพื่อให้ความ

admin2

นายก อบต.บ้านหนุน พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมบ้านผู้พิการและยากไร้ เพื่อให้ความช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยความห่วงใย นางกชกร เกยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน พร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมบ้านผู้พิการและยากไร้เพื่อให้ความช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้โดยได้ประสานของบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านผู้พิการ จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ด้วยงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวนเงิน 20,000 บาท แก่ นายทองสุข อะทะไชย อายุ 66 ปี ณ.บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 9 ต.บ้านหนุน และก่อสร้างบ้านพร้อมห้องน้ำจำนวนเงิน 20,000 บาท พร้อมกับได้มอบผ้าห่ม,ถังน้ำ,ขันน้ำให้กับ นางแต๋ว วุฒิ อายุ 66 ปี บ้านหนุนเหนือ ม.9 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

นางกชกร เกยงค์ กล่าวว่า ด้วยความห่วงใย น้องประชาชน ของ อบต.บ้านหนุน วันนี้ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ออกยี่ยมบ้านผู้พิการและยากไร้ เพื่อให้ความช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ประสานของบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านผู้พิการ จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ด้วยงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวนเงิน 20,000 บาท แก่ นายทองสุข อะทะไชย อายุ 66 ปี ณ.บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 9 ต.บ้านหนุน และได้ก่อสร้างบ้านพร้อมห้องน้ำ จำนวนเงิน 20,000 บาท พร้อมกับได้มอบผ้าห่ม,ถังน้ำ,ขันน้ำให้กับ นางแต๋ว วุฒิ อายุ 66 ปี บ้านหนุนเหนือ ม.9 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ อีกด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Post Views: 292 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นา […]

ข่าวภูธร