อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ Good of smile camp ค่ายรอยยิ้มแห่งความดี

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ Good of smile camp ค่ายรอยยิ้มแห่งความดี ตามรอยเท้าพ่อปี 2 เยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการ Good of smile camp ค่ายรอยยิ้มแห่งความดี ตามรอยเท้าพ่อปี 2 เยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน จาก 11 โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรม Good of smile camp ค่ายรอยยิ้มแห่งความดี ตามรอยเท้าพ่อปี 2 เป็นกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนงานฯ ได้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแควที่ได้ดำเนินกิจกรรมกล้าอาสาปันรอยยิ้ม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการดำเนินงานหรือสานต่อการอบรมฯ ได้นำผลงาน นิทรรศการ รูปเล่มกิจกรรม ฯลฯ มาจัดแสดงในกิจกรรมเพื่อให้ภาคีเครือข่ายฯ และประชาชนทั่วไปได้เห็นการขับเคลื่อนงานของเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

ปรีชา นุตจรัสรายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

นายอำเภอสอง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ปฏิบัติการป้องกัน

Post Views: 168 นายอำเภอสอง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ […]

ข่าวภูธร