ประกันสังคมแพร่พร้อมทีมงานมาตรา 40 ลุยออกให้บริการการทำประกัน บ้านบุญ

admin2

ประกันสังคมแพร่พร้อมทีมงานมาตรา 40 ลุยออกให้บริการการทำประกัน บ้านบุญยืน เผ่าม้ง-มลาบรี ที่ บ้านลานหน้าศูนย์เรียนรู้ชุมขนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยฮ่อมล่าง หมู่ที่ 13 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ที่บ้านลานหน้าศูนย์เรียนรู้ชุมขนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยฮ่อมล่าง หมู่ที่ 13 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ นางสาวนิสาชล มโหทานประกันสังคมจังหวัดแพร่ และนางสาวสุชาดา ลั่นทมทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานประกันสังคมพร้อมทีมงานมาตรา 40 ออกให้บริการการทำประกันสังคม มาตรา 40 โดยมีนายอุดม สุขเสน่ห์ เครือข่ายประกันสังคมจ.แพร่ ประสานงานและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ได้ชี้แจงหลักประกันผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา 40 มี ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สปส.1-40 จำนวนทั้งหมด 47 ราย ประกอบด้วยเผ่าม้งและเผ่าบามาลี

นางสาวนิสาชล มโหทาน ประกันสังคมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ออกขอให้บริการกับผู้ประกันตนที่บ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ซึ่งมีผู้ประกันตนเป็นชาวม้งและเอามาบาลีมาฟังคำชี้แจงการทำประกันมาตรา 40 ทางนี้ได้รับคุณครูอุดมสุขเสน่ห์ซึ่งเป็นผู้ซึ่งเป็นเครือข่ายประกันสังคมจังหวัดแพร่อำนวยความสะดวกในการประชุมชี้แจงในครั้งนี้การประชุมชี้แจงในวันนี้มีผู้ประกันสังคมเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 47 รายนามว่าเป็นความสำเร็จของการทำงานระหว่างเครือข่ายประกันสังคมและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ที่ให้บริการกับผู้ประกันตนถึงพื้นที่ถึงแม้พื้นที่ห่างไกลแต่ทางสำนักงานประกันสังคมแพร่มีความตั้งใจเพื่อบริการพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ของจังหวัดแพร่ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเพราะอยากให้ทุกคนเข้าถึงหลักประกันสังคมมีความมั่นคงด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ. เชียงราย ไม่สนโควิดฯขนยาเยอะจัดจับได้หลายราย

Post Views: 352 จ. เชียงราย ไม่สนโควิดฯขนยาเยอะจัด […]

ข่าวภูธร