พิษณุโลก วันที่ 17 ก.พ.2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

admin2

พิษณุโลก วันที่ 17 ก.พ.2564
เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดกำแพงมณี ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม โดยมี นายวรวงศ์ พงศบุตร ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนสุขภาวะตนเองและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง สร้างแรงจูงใจให้ปรับเปลี่ยนความคิด

พฤติกรรมในการดูแลตนเองและเลิกยาเสพติดได้ และสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 106 คน ทั้งนี้ได้รับเกีบรติจากพระครูสุนทรกิตติรัติ เจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม นายอำเภอบางกระทุ่ม และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิด

ปรีชา นุตจรัส รายงาน ข่าวพิษณุโลก

Next Post

ประกันสังคมแพร่พร้อมทีมงานมาตรา 40 ลุยออกให้บริการการทำประกัน บ้านบุญ

Post Views: 226 ประกันสังคมแพร่พร้อมทีมงานมาตรา 40 […]

ข่าวภูธร