ร้อยเอ็ด พม.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากล 2563 ครั้งที่ 2 “สร้าง-ฟื้นฟู

admin2

ร้อยเอ็ด พม.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากล 2563 ครั้งที่ 2 “สร้าง-ฟื้นฟูแล้วคืน ให้สังคมดีกว่าเดิม”
เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ 19 ก.พ.2564 ณ หอประชุม อำภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง.ผวจ.รอ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวันคนพิการสากล 2563 ครั้งที่ 2 นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน คนพิการเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต่อ เพื่อเป็นการรำลึกถึง วันที่สมัชชใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ เพื่อให้คนพิการ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคม

ประจักษ์ สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ สำหรับวันคนพิการสากลในปี /2563 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด – 19 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหมายเหตุ ชมคลิปจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ฟ้อนหมอลำซิ่งด้วยภาษามือ

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

Next Post

พิษณุโลก พ.ต.อ.สมพงษ์ ไสยมรรคา ผกก.สภ.วังทอง , พ.ต.ท.ทายาท เกษมสุข สวป.

Post Views: 194 พิษณุโลก พ.ต.อ.สมพงษ์ ไสยมรรคา ผกก […]

ข่าวภูธร