วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 12.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย

admin2

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 12.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาวแวนนาไม จากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อกุ้งเป็นจำนวนมาก โดยมีปริมาณการจำหน่าย 1,000 กิโลกรัม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 185,000 บาท นายศุภสัณห์
ศิลป์ชูศรี พานิชย์ จังหวัดสุโขทัย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพานิชย์
สุโขทัยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรจำหน่ายกุ้งในครั้งนี้

ภาพข่าว สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิด
จ.ราชบุรี

Next Post

ร้อยเอ็ด พม.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากล 2563 ครั้งที่ 2 "สร้าง-ฟื้นฟู

Post Views: 181 ร้อยเอ็ด พม.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน […]

ข่าวภูธร