จ. อำนาจเจริญ กกต.จัดอบรมกฏหมายการเลือกตั้งผู้สมัครการเมืองท้องถิ่น

admin2

จ. อำนาจเจริญ กกต.จัดอบรมกฏหมายการเลือกตั้งผู้สมัครการเมืองท้องถิ่น
นายคู่ บุญมาศ 087-2557999 ข่าว / ภาพ

กก.ต.อำนาจเจริญ จัดอบรมระเบียบข้อบังคับกฎหมายการเลือกตั้ง ผู้สมัครนายกเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
ที่หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดอบรมระเบียบข้อบังคับ กฎหมายและตรวจสอบคุณสมบัติหลังการรับสมัครภายใน 7 วัน สำหรับ การเลือกตั้งนายกเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม ที่จะมาถึง จากการตรวจสอบคุณสมบัติพบว่ามีผู้ขาดคุณสมบัติจำนวนหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีการร้องเรียนไปยัง กกต.จังหวัดกล่าวหาว่าผู้สมัครบางกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายเลือกตั้งโดยออกแห่ป้ายหาเสียงก่อนได้ชอนุญาตจากกกต. เสี่ยงในการทำผิดกฎหมาย ดังนั้นในการอบรมในครั้งนี้กกต.ได้ชี้แจงขอ้ปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สมัครทำผิดกฏหมายไม่เสี่ยงต่อการถูกตัดสิทธิ์ นอกจากนั้นกกต.ยังได้เปิดโอกาศ ให้ผู้สมัครนายกและสท. ตอบข้อชักถามถึงข้อกฎหมายการเลือกตั้ง เพื่อนำไปปฏิบัติในนการหาเสียงไม่เสี่ยงต่อการตัดสิทธิ์

 

Next Post

กอ.รมน.จังหวัดเชียงรายส่งมอบโครงการ บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำ

Post Views: 156 กอ.รมน.จังหวัดเชียงรายส่งมอบโครงกา […]

ข่าวภูธร