ลพบุรี สุดคึกคักกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ฯ

admin2

ลพบุรี สุดคึกคักกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่น ในเขต เทศบาลเมืองบ้านหมี่ เทศบาลตำบลโคกสำโรง เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เทศบาลตำบลหนองม่วง รวม 4 อำเภอประมาณ 200 คนเดินทางเข้าห้องประชุม
ต่อมาเวลา 09.30 น. นายวชิระ เกตุพันธุ์
รองผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วย สนง.คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจ.ลพบุรี เดินทางถึงห้องประชุมเทศบาล ต.โคกสำโรง
นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง นายธนพล สุทธิชัชวาลย์ ปลัดอำเภอโคกสำโรง ประธานกกต.ทต.โคกสำโรง ว่าที่ ร.ต.ธนโชติ หร่ายลา ผอ.รร.โคกสำโรง กรรมการการเลือกตั้ง อาจารย์สะเทื้อน บรรทัดจันทร์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการการเลือกตั้ง ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาลต.โคกสำโรง ผอ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลต.โคกสำโรง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับรองผวจ.ลพบุรี จากนั้นนายมนัส ไหวพริบ ผอ.กกต.จ.ลพบุรี กล่าวรายงานและให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งแก่ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้สมัครนายกฯ นายวชิระ เกตุพันธุ์ รอง ผวจ.ลพบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาทศบาลและนายกเทศมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นว่าการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญ เพราะเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกสรรผู้แทนของตน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารบ้านเมือง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งต้องป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ช่วยหาเสียง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย เลือกตั้ง ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมกรการเลือกตั้ง จึงได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ ที่เท่าทันในกระทำผิด ทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วย กฎหมาย
ในวันนี้มีผู้สมัครนายกฯ และผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น เดินทางมากันอย่างคึกคัก เพื่อรับทราบข้อตกลง และทำความเข้าใจ สำหรับเทศบาล ต.โคกสำโรง เขต 1 ทีมละ 6 คน 2 ทีม 12 คน ผู่สมัครอิสระ 2 คน รวม 14 คน
เขต 2 ทีมละ 6 คน 2 ทีม 12 คน ผู้สมัครอิสระ 2 คน รวม 14 คน ในขณะที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ มีเพียง 2 ราย ได้แก่ นายเชาว์ งามรัตนกาญจน์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.โคกสำโรง และนางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เป็นผู้สมัครรายเดียวที่เข้าท้าชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสำโรง กับนายเชาว์ งามรัตนกาญจน์ ดีกรีแชมป์เก่า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ในการเลือกเบอร์ผู้ลงสมัครจึงต้องมีการจับฉลากเบอร์ลำดับ โดยผลการจับฉลากนั้น นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา ได้เบอร์ 1 ส่วนนายเชาว์ งามรัตนกาญจน์ ได้เบอร์ 2
เป็นอันว่าคู่แข่งที่ลงชิงตำแหน่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีตำลโคกสำโรง ทั้ง 2 รายนี้ คงต้องทำการบ้านหนักทีเดียว และหน้าจับตามอง ชาวอำเภอโคกสำโรง คงต้องคิดหนักว่าจะตัดสิ้นใจเลือกใครมาเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง ในวันข้างหน้าที่จะมีการเลือกตั้งที่จะถึงนี้คือ
วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564
ทางด้านผู้สมัครชิงเก้าอี้สมาชิกสภาเทศ ต.โคกสำโรง ทั้ง 2 เขตก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน ต้องจับตามองเป็นพิเศษเช่นกันครับสนอง แท่นสูงเนินผู้ สื่อข่าว ลพบุรี รายงาน

Next Post

จ. อำนาจเจริญ กกต.จัดอบรมกฏหมายการเลือกตั้งผู้สมัครการเมืองท้องถิ่น

Post Views: 129 จ. อำนาจเจริญ กกต.จัดอบรมกฏหมายการ […]

ข่าวภูธร