สุโขทัย-อำเภอศรีสัชนาลัยจัดงานการแข่งขันและแสดงตำนานว่าวพระร่วงพระลือ

admin2

สุโขทัย-อำเภอศรีสัชนาลัยจัดงานการแข่งขันและแสดงตำนานว่าวพระร่วงพระลือ

ตามที่จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินนโยบายผลักดันด้านศิลปะ หัตถกรรม มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้าน ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน (Crafts and Folk) จนได้รับคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้รับรางวัล Sukhothai Ceative City ซึ่งในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยนั้น มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นเป็นของตนเอง อาทิ วิถีชีวิตของชาวไทยพวน คนบ้านตึก (เมืองด้ง) วิถีชีวิต ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ประเพณีการละเล่นว่าว การทำทองลายโบราณ การทอผ้าซิ่นตีนจก เป็นต้น อำเภอศรีสัชนาลัย จึงร่วมกับ จังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัยทั้ง 9 แห่ง และผู้นำชุมชนตำบลสารจิตร กำหนดจัดงาน “การแข่งขันและแสดงตำนานว่าวพระร่วงพระลือ ประจำปี 2564 ขึ้นโดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิด นายกองโทพยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์สืบสาน ตำนานว่าวพระร่วง พระลือ ซึ่งมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า เมื่อครั้งในอดีตพระร่วงและพระลือเป็นพี่น้องกัน โดยทั้งสองพระองค์ ทรงโปรดการเล่นว่าวเป็นอย่างมาก จนมีการเล่าขานมาเป็นตำนานจนถึงสมัยปัจจุบัน เรียกกันว่า ว่าวพระร่วง พระลือ อีกทั้งยังเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ต่างๆ เมื่อครั้งในอดีตสมัยพระร่วงที่ได้มีการเล่าต่อกันมากลายเป็นสถานที่และชื่อเรียกของสถานที่นั้นๆ ดังปรากฏในปัจจุบัน เช่น บ้านคุก มาจากการที่พระร่วงคุกเข่าขอความรักจากหญิงสาวชาวบ้านผู้งดงามที่มีชื่อว่า นางคำ เป็นต้น นายกองโทพยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัขนาลัย เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี การเล่นว่าว และให้ประชาชน นักท่องเที่ยวรู้จักตำนาน ว่าวพระร่วง พระลือ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความสมดุลและขยายตัวต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมไปถึง การรวมกลุ่มและสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วงที่ผ่านมา

โดยงานการแข่งขันและแสดงตำนานว่าวพระร่วงพระลือ ประจำปี 2564 จัดขึ้นบริเวณ ลานหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยกำหนดจัดงานในระหว่าง วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับรูปแบบภายในงานจะเป็นมีการแสดง ซุ้มการประดิษฐ์ว่าวพระร่วงโดยชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านคุกพัฒนา ที่จะแสดงประวัติความเป็นมา ตำนานว่าวพระร่วง การสาธิตการประดิษฐ์ว่าว และชม การแข่งขันการประกวดการประดิษฐ์ว่าว การประกวดว่าวประเภทสวยงาม การประกวดการทำว่าว รวมทั้งการแข่งขันว่าว นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการของดีหมู่บ้านตำบลสารจิตร 14 หมู่บ้าน และจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อได้อย่างจุใจ อำเภอศรีสัชนาลัยจึงขอเชิญเที่ยวชมงานเพื่อร่วมกันสืบสาน ประเพณี การเล่นว่าวพระร่วง พระลือ บริเวณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

ตร.ภูธรภาค 1 มหาวิทยาลัยร้งสิต บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมฯ

Post Views: 245 ตร.ภูธรภาค 1 มหาวิทยาลัยร้งสิต บัน […]

ข่าวภูธร