ที่อำเภอบางปะอิน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาด

admin2

ที่อำเภอบางปะอิน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาด
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอินนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย
1 นายสำริด พรรณบุตรี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจิก 2 นางศรีสุดา รื่นภาคพจน์ หมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง 3 นายสุรพันธ์ สายทอง หมู่ที่ 2 ตำบลขนอนหลวง
4 นางบุญสม ผลเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลขนอนหลวง 5 นายจำรัส ธรรมนิยาม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอนหลวง 6 นางระเบียบ นรินทร หมู่ที่ 5 ตำบลขนอนหลวง นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กำนันตำบลบางกระสั้น บ้านพลับ บ้านแป้ง ตลาดเกรียบ บางปะแดง บ้านกรด บ้านหว้า ตลิ่งชัน คุ้งลาน เพื่อเป็นตัวแทนนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จำนวนตำบลละ 5 ราย
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา รายงาน

Next Post

สุโขทัย-ปาเจโร่เหินข้ามเกาะกลางชนประสานงานรถแม่ค้าหมูดับคาซาก

Post Views: 182 สุโขทัย-ปาเจโร่เหินข้ามเกาะกลางชนป […]

ข่าวภูธร