อยุธยา ไฟไหม้โกดัง เก็บมันสําปะหลัง

admin2

อยุธยา ไฟไหม้โกดัง เก็บมันสําปะหลัง เมื่อเวลา 16. 30 น ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์เจริญไพบูลย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปยังที่ เกิดเหตุไฟไหม้โกดัง บริษัททรัพย์สถาพร คลังสินค้า จำกัด ตำบลปากจั่นอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ รถน้ำดับเพลิง ของเขตบางปะหัน อำเภอนครหลวง รถน้ำดับ

เพลิงของลานนา และเจ้าหน้าที่ อีกหลายหน่วยงาน กำลัง กำลังช่วยเหลือ พร้อมเจ้าหน้าที่ ของโรงงาน ทรัพย์สถาพร ได้ช่วยกัน นำกำลัง ช่วยกันดับเพลิง แต่ตอนนี้ ยังไม่ ควบคุมเพลิงไม่ได้ เพราะกระแสลมแรง ตอนนี้ เร่ง ขอรถดับเพลิง แต่ละบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ใกล้เคียง จึงรายงานเบื้องต้น
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ที่อำเภอบางปะอิน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาด

Post Views: 436 ที่อำเภอบางปะอิน มอบสิ่งของอุปโภคบ […]

ข่าวภูธร